NOVINKY 2011

28.12.2011   Nový inzerát na volná britská koťátka.
     
05.12.2011   Aktualizován seznam výstav v roce 2012
     
03.11.2011   Vítáme mezi námi mladého chovatele Daniela Klíčníka, jako 69. člena ZO MCC.
     
02.11.2011   Včera proběhla členská schůze, zápis ze schůze odeslán členům emailem. Vložen inzerát na koťátka plemene norská lesní a britská.
     
27.10.2011   Organizace MCC se rozrostla o další 2 členy - vítáme mezi námi novou členku, p. Mgr. Katarínu Bradáč a přestupující p. Buchtovou.  Máme 68 členů.
     
10.10.2011   Vložen krycí kocour - BRI a 22.
     
02.10.2011   Emailem rozeslána pozvánka na členskou schůzi všem členům ZO, vložen nový inzerát na volná koťátka birmy.
     
05.09.2011   Nový inzerát na volné koťátko a doplněny úspěchy našich členů.
     
21.08.2011   Aktualizován seznam výstav v ČR a doplněna stránka úspěchů kočiček našich členů.
     
17.08.2011   Vložen inzerát volných britských koťátek.
     
21.07.2011   Do naší organizace vstoupily nově p. Balšínková a s první perskou kočičkou i p. Jellušová. Máme 66 členů.
     
13.07.2011   Dnes vstoupila do naší organizace paní Ing. Hlubková, naše ZO má 64 členů.
     
12.07.2011   Vítáme mezi námi novou členku, p. Ing. Šrůtkovou jako 63. člena naší organizace.
     
22.06.2011   Vítáme mezi námi novou členku, sl. Zápotockou z Prahy. Naše ZO má k tomuto dni 62 platících členů.
     
02.06.2011   Vložen inzerát - britská koťátka.
     
17.05.2011   Vítáme mezi námi novou členku, p. Danu M. Staňkovou.
     
17.05.2011   Vložen inzerát - koťátka plemene birma a britská koťátka.
     
17.05.2011   Vítáme mezi námi chovatelky Ragdolů, přestupující paní Dobrovskou a Šedovou, naše ZO má celkem 60 členů.
     
15.05.2011   Doplněny úspěchy koček našich členů v tomto roce.
     
08.05.2011   Děkujeme vystavovatelům a návštěvníkům za účast na naší 1. a 2. MVK a těšíme se příště nashledanou. Děkujeme všem členům za jejich pomoc se stavěním i demontáží klecí. Byli jsme příjemně překvapeni množstvím lidí, které přišlo pomoci. Přidány výsledky z této výstavy.
     
28.04.2011   Do organizace vstoupila nově p. Šenková. Naše ZO má již 58 členů.
     
18.04.2011   Naše organizace se rozrostla o další dva členy, paní Strmiskovou a pana Kozáka, k dnešnímu dni evidujeme 57 členů.
     
13.04.2011   Vítáme mezi námi 55. člena, paní Koláčkovou.
     
12.04.2011   Naše organizace má v tuto chvíli 54 členů, vítáme u nás 2 nové členky - p. Vykydalovou, Klíčníkovou. Také vítáme přestupující členky - S. + A. Markovou.
     
16.03.2011   Včera proběhla členská schůze naší ZO, všem členům byl emailem rozeslán zápis.
     
10.03.2011   Byla přijata nová členka, mladý chovatel Kateřina Veselá. Naše organizace má 50 členů.
     
07.03.2011   Vložen inzerát - britská krémová kočička.
     
21.02.2011   Byla přijata paní Natálie Bezvodová, nová členka. Naše organizace má celkem 49 členů.
     
20.02.2011   Přidána další výhoda pro naše členy. Aktualizován seznam výstav v ČR.
     
04.02.2011   Byl přijat přestupující člen pan Karel Pavlíkovský. Naše organizace má celkem 48 členů. Aktualizován seznam výstav v ČR.
     
14.01.2011   Včera proběhla schůze výstavního výboru, zápis ze schůze byl členům odeslán emailem. Vloženy propozice na MVK 2011 v německém jazyce.
     
12.01.2011   Vložen krycí kocour SC Archibald Blue Templ, CZ
     
10.01.2011   Z důvodu neuhrazení členského příspěvku na rok 2011 bylo ke dni 10.1.2011 v návaznosti na Stanovy ČSCH - § 7 Členské povinnosti jednotlivců a § 8 Zánik členství - ukončeno členství neplatícím členům:

Čechová Jana
Švecová Štěpánka
     
10.01.2011   Byla přijata nová členka, paní Iveta Herinková a paní Eva Střihavková, přestupující z jiné ZO. Naše organizace má celkem 45 členů.
     
06.01.2011   Byla přijata nová členka, paní MUDr. Vavrouchová.
     
04.01.2011   Byla přijata nová členka, paní Veselá.
     
02.01.2011   Přejeme všem členům v novém roce pohodu, spokojené dny prožité ve zdraví a radosti. Jejich kočičkám to samé...
Zveme všechny zájemce na naši první Mezinárodní výstavu - informace na stránce.
Naše organizace má k 2.1.2011 celkem 44 členů. Z jiné ZO k nám přestoupila paní Jurková.
     

nahoru

                    

© 2010 Moravia Cat Club. All Rights Reserved ::: design a aktualizace Nikola A. :::