O CHOVU KOČEK A KOŤAT Z HLEDISKA ŘÁDU
 

CHOVATELSKÝ A REGISTRAČNÍ ŘÁD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Z chovatelského řádu :

Všeobecně
Kočka s vrozenou vadou nesmí být použita k chovu a ani jako chovná kočka prodána. Chovatel, který takovou kočku prodává, musí zažádat svou národní chovatelskou komisi o zanesení omezující poznámky do rodokmenu (přetisk Nevhodný k chovu).
Kočky všech plemen, které mají být použity k chovu, musí mít hmatové chlupy (vousy).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chovní kocouři
Předtím, než je kocour použit jako chovný, musí mít veterinární osvědčení o tom, že má varlata normálně vyvinutá a že jsou sestouplá v šourku. Majitel musí doložit také potvrzení o tom, že nemá pupeční kýlu - toto platí jen při prvním použití kocoura do chovu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chovné kočky
Majitel chovné kočky dokládá při jejím prvním zařazení do chovu potvrzení o tom, že kočka nemá pupeční kýlu. Chovné kočky nesmějí mít více než tři vrhy během 24 měsíců. Výjimka je možná pouze po předchozím písemném doporučení veterináře a/nebo národní chovatelské komise.
Kočka, která opakovaně rodí jen císařským řezem, nesmí být použita k dalšímu chovu.
Kočka, která byla kryta, nesmí být v průběhu následujících tří týdnů kryta jiným kocourem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mikročipy a tetovaní
Všechny chovné kočky musí být identifikovány buď mikročipy (přednostně) nebo tetováním a identifikační kódy obou rodičů musí být zaneseny v rodokmenu. Výjimka bude udělena pouze kocourům (rodičovskému zvířeti), kteří nejsou ve FIFé registrováni. Toto provádění identifikace by mělo vejít v platnost co nejdříve, nejpozději však k 1. lednu 2007.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

K chovu není povoleno použít:
- hluché bílé kočky
- kočky se zřetelnou pupeční kýlou

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Smlouvy
Všechna ujednání, smlouvy nebo omezující podmínky při nabytí kotěte, při krytí kocourem apod. musejí mít písemnou formu, aby se zabránilo pozdějším nedorozuměním.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Popis plemenné knihy LO (Livre d'Origine - hlavní plemenná kniha)
V hlavní plemenné knize (LO) jsou registrovány kočky, jejichž nejméně 3 generace před touto (aktuální) kočkou, patří ke stejnému plemeni. Plemenem se rozumí některé z těch, které bylo uvedeno v předcházejícím seznamu uznaných plemen. Barevná varieta musí náležet mezi variety uvedené v seznamu EMS kódů a musí ji pro zmíněné plemeno FIFé uznávat.
Požadují se úplné informace o kočce, tj. jméno kočky, název chovatelské stanice, úplné registrační číslo včetně identifikace registrující organizace, pohlaví, úplný EMS kód a datum narození.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Popis experimentální plemenné knihy RIEX (Registre Initial et Experimental - experimentální plemenná kniha)
Do experimentální plemenné knihy se zapisují kočky, které:
- pocházejí z křížení mezi plemeny;
- neodpovídají podmínkám pro zápis do hlavní plemenné knihy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přepis z RIEX do LO
Převést kočku automaticky z experimentální do hlavní plemenné knihy je možné, jsou-li splněny podmínky, které tento zápis podmiňují.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Původní jméno dovezené kočky musí být zachováno
Členům FIFé je zakázáno nechat kočky získané od jiného člena FIFé nebo člena jiné organizace úmyslně registrovat pod jiným jménem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŘÁD ČSCH NA OCHRANU KOČEK PŘI CHOVU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Čl. 5 Zákroky spojené s ochranou zvířat, se zajištěním jejich zdraví a pohody
1. K ochraně zvířat, zajištění jejich zdraví a pohody se provádějí tato opatření:
Koťata před přesunem novému majiteli jsou podle tohoto Řádu povinně vakcinována proti panleukopenii, kaliciviróze a herpesviróze a odčervena dvakrát v rozmezí 14 dní odpovídajícími preparáty dle doporučení veterinárního lékaře.
2. Koťata i dospělé kočky mohou být předány novému nabyvateli pouze přímo od předchozího majitele, nikoliv prostřednictvím třetí osoby. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu.
3. Nezaměnitelné označení zvířat (mikročip) provádí pouze veterinární lékař.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Čl. 6 Povolené způsoby usmrcení
1. Zákonné důvody k usmrcení zvířete jsou uvedeny v zákonu č.246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů §5, odst.2.
2. Usmrcení kočky laikem je podle tohoto Řádu zakázáno.
3. Nutné usmrcení kočky smí provést pouze veterinární lékař po posouzení jejího zdravotního stavu, a to formou eutanazie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Čl. 8 Podmínky pro chovná zvířata
Doporučuje se před zahájením vlastní chovatelské činnosti získat nezbytné teoretické (literatura, odborné časopisy) a praktické ( návštěva aktivní chovatelské stanice) znalosti.
1. Všechna chovná zvířata, kočky i kocouři, musí být nejpozději od 1.1.2007 nezaměnitelně identifikováni (mikročip).
2. K chovu mohou být použiti pouze jedinci v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické i psychické kondici, kteří dávají předpoklad zdravého potomstva bez exteriérových, zdravotních nebo geneticky podmíněných vad.
3. K chovu nesmí být použiti jedinci:
- s fyzickými nebo psychickými nedostatky,
- agresivní jedinci,
- kočka, která opakovaně rodila pomocí císařského řezu,
4. Věkové omezení chovných zvířat u koček je 1 rok až 9 let, u kocourů od 1 roku neomezeně
- ve výjimečných případech po předchozím předložení dobrozdání veterinárního lékaře o celkovém zdravotním stavu a somatické vyspělosti konkrétního zvířete lze povolit krytí u koček od 10 měsíců stáří.
5. Chovný kocour smí být během 14 dnů použit ke krytí nejvýše dvou různých koček.
6. Maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období dvou kalendářních let nezávisle na počtu porozených koťat,
- kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá jejím fyziologickým možnostem,
- pokud je ve vrhu více koťat než má matka funkčních mléčných jednotek, posoudí veterinární lékař její zdravotní a kondiční možnosti a navrhne řešení,
- minimální věk pro odběr koťat od matky je 91 dní, tj.13 týdnů.
7. Doporučuje se kastrací nebo sterilizací zabránit rozmnožování zvířat, která už nejsou chovná (stáří), nebo nejsou vhodná k chovu.
8. Amputace drápů, stříhání hmatových vousů, kosmetická úprava ocasu nebo jiných částí těla je zakázána.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ŘÁD ČSCH NA OCHRANU KOČEK PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Čl. 4 Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní
1. Vystavenými kočkami se rozumí kočky domácí (Felis silvestris f.catus) všech známých plemen a barevných variet.
2. Celkový počet vystavených koček ani počet koček jednoho vystavovatele není limitován.
3. Veřejného vystoupení nebo svodu se mohou zúčastnit jen zvířata zdravá a v dobré kondici.
4. Aktuální seznam vystavovaných koček, včetně údajů o počtu, původu a identifikaci předloží pořadatel na vyžádání orgánům ochrany zvířat. Tyto dokumenty archivuje pořádající základní organizace ČSCH - Sdružení chovatelů koček v ČR po dobu 3 let.
5. Výstavy se nemohou zúčastnit březí a kojící kočky, kočky s odstraněnými drápy, s kosmetickou úpravou ocasu ( kupírování), hluché a slepé kočky a koťata mladší tří měsíců.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Čl. 5 Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty
1. Kočky jsou posuzovány na stole. Posuzovatel je oprávněn se dotýkat celého povrchu těla kočky, kontrolovat pohlaví a tělesné otvory a osobně manipulovat s kočkou podle potřeby posuzování exterieru.
2. Kočky přináší a předvádí jejich vystavovatel nebo jím pověřená osoba, případně osoba k tomu určená pořadatelem. Při přenášení koček, pokud nejsou použity přepravky (kontejnery) je třeba, aby osoba, která zvíře přenáší držela kočku v náruči s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet kočku držením za kůži nebo jednotlivé části těla.
3. Osoba uvedená v odst.2 (dále jen vystavovatel) zodpovídá za zabezpečení kočky proti úniku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Čl. 6 Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty
1. Kočky mohou být přineseny k místu posuzování ve vlastních přenosných schránkách nebo v rukách vystavovatele.
2. V místě určeném k posuzování musí být zabezpečena omyvatelná a dezinfikovatelná plocha k předvedení kočky a výstavní klec k jejímu odložení. K průběžné dezinfekci se doporučuje používat vhodné bezbarvé dezinfekční přípravky, které nedráždí kůži, sliznice, případně jiné orgány zvířat a lidí např. pachem.
3. Při předvedení k posouzení nesmí být kočky omezovány obojky, vodítky nebo jinými přístroji blokujícími pohyb.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -nahoru

                    

© 2010 Moravia Cat Club. All Rights Reserved ::: design a aktualizace Nikola A. :::