DOTAZY K VYSTAVOVÁNÍ KOČEK
 

Obdržení potvrzení přijetí na výstavu

Příslušná SO, která konkrétní výstavu pořádá vás vyrozumí, že jste byli přijati na výstavu a zašle vám i informace potřebné pro účast na výstavě.

Resp. obdržíte potvrzení o přijetí (pokud jste poslali přihlášku včas a bezchybně, a pokud kapacita výstavní plochy nebyla ještě naplněna). Toto potvrzení o přijetí (ev. nepřijetí) vám bude zasláno na email, který jste uvedli do přihlášky.

Potvrzení rozesílá organizace pořádající výstavu většinou po uzávěrce, někdy dříve.

Jestliže nedostanete potvrzení o přijetí týden před výstavou, kontaktujte osobu pověřenou zpracováním přihlášek (viz. propozice)