DOTAZY K VYSTAVOVÁNÍ KOČEK
 

Jak se přihlásit na výstavu koček

Pokud jste již členem některé ze SO (předpokládá se, že vlastníte členskou legitimaci a máte uhrazený členský poplatek na daný kalendářní rok), můžete se na výstavu přihlásit. K tomu Vám poslouží propozice výstav a přihláška. Přihláška je volně ke stažení zde.

Jednatel Vaší SO potvrzuje Vaše členství na přihlášce - razítkem, nebo elektronicky - emailem.

 

Jak vyplnit přihlášku

V přihlášce je třeba vyplnit informace o výstavě, na kterou se hlásíte, a datum konání. Většinou se výstavy konají ve dvou dnech (MVK – sobota a neděle) nebo jsou jednodenní (NVK – většinou sobota). Pokud se chcete zúčastnit jen jedné výstavy z dvoudenní akce, je třeba vyplnit do přihlášky jen jedno datum.

Dále přihláška obsahuje informace o kočce, kterou přihlašujete na výstavu, a informace o rodičích kočky. Do kolonky chovatel vypište jméno a zemi, odkud máte svou kočku. EMS kód je označení plemene a barvy kočky (informace o kódech naleznete v připravovaném článku o PP). Je také třeba vyplnit vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní spojení, vaši SO a číslo členského průkazu.

Musíte také uvést, do jaké třídy kočičku přihlašujete. Poslední, co musíte vyplnit, je datum a váš podpis. Přihlášku zašlete s kopií dokladu o zaplacení klecného na adresu z propozic. Někdy se klecné platí až na místě, v den výstavy. Na zahraniční výstavy někdy stačí poslat přihlášku faxem. V zahraničí můžete platit až na místě, ale obvykle je to o něco dražší. Běžná výše klecného je 600 Kč na kočku na 1 výstavu (u koťat, kastrátů a domácích koček bývá cena nižší), v Německu například 30 EUR, 37 EUR při platbě na místě (doporučujeme platit na místě, protože poplatek za bankovní převod vás vyjde možná i dráž). Pokud vystavujete více koček, případně vrh koťat, je možné požádat na přihlášce o dvoj- či trojklec. Vyplněnou přihlášku musí potvrdit jednatel vaší ZO - razítkem nebo emailem.

Na každou výstavu musíte správně vyplněnou přihlášku zaslat v dostatečném předstihu, před uzávěrkou (datum uzávěrky najdete vždy v propozicích, termín odevzdání obvykle končí 14 dní před výstavou.

Vzor správně vyplněné přihlášky.