DOTAZY K CHOVU KOČEK

Import kotěte aneb co vše je potřeba, když si vezeme kotě ze zahraničí

 

V případě importu kočky ze zahraničí (non FIFe organizace) :

Potřebujete transfer vystavený rodnou stanicí kočky také. Potvrzuje se v něm, že kočka daného jména patří vám. Potvrzený transfer vám předá majitel kočičky, nebo pošle poštou dodatečně. V případě importu kočky z FIFe organizace transfer není třeba.

Na Plemennou knihu zašlete originál rodokmenu a transfer.

POZOR !!! Máte povinnost Plemennou knihu do 8 týdnů od importu kočky požádat o registraci - import ohlásit.

Jestliže získala vaše nová kočka v původní zemi certifikáty (tituly), je potřeba zároveň s registrací požádat o uznání těchto titulů - zasláním kopií posudků a diplomů z výstav.