DOTAZY K CHOVU KOČEK

 

Krycí list vyplňuje majitel kocoura obvykle:

1.) ihned po krytí (v případě, že od vás převezme celou částku za krytí).

2.) po narození koťat ( jestliže byla platba za krytí dohodnuta jako zálohová platba s doplacením po narození vrhu).

Čitelně vyplněnou žádostí předcházíte pozdějším neshodám v případě chyb na vystavených rodokmenech.

Musíte uvést jméno, příjmení kocoura, EMS kod, narozen, jméno majitele, číslo čipu, datum krytí a podpis majitele. Takto vyplněný krycí list musí být orazítkovaný a podepsaný jednatelem SO, ve které je majitel kocoura členem. Majitel kočky potom doplní údaje o své kočce, počet koťat ve vrhu a ostatní náležitosti a necháte potvrdit ve své SO.

PP je možné doplnit přetiskem Bez oprávnění k chovu. Tento přetisk je určen pro označení PP zvířete, u nějž si chovatel nepřeje, aby bylo z jakéhokoliv důvodu v budoucnosti využito pro chov. Pominou-li důvody pro toto rozhodnutí, může majitel chovatelské stanice, ze které zvíře pochází, požádat o vystavení duplikátního PP bez tohoto označení.

Cena za vystavení jednoho PP je 150,- Kč.

Doporučuji pořídit kopii žádosti a originál poslat Doporučeně.

Majitel koťat-vrhu by měl vést Knihu vrhů. To je dokument o průběhu březosti,porodu a odchovu vrhu, zapisují se obvykle : datum narození, čas pohlaví, váha apod. Je vhodné první dny kontrolovat váhu, zda koťata přibývají (2-10g denně).