DOTAZY K CHOVU KOČEK

Pár informací ke krytí :

Podmínky krytí a výše krycího poplatku jsou plně ve vaší kompetenci, sepište si s druhou stranou Smlouvy o krytí. Pokud se neznáte, měli by jste se prokázat vzájemně platnými členskými průkazy (pokud vaši kočičku nakryje kocour, jehož majitelka nemá uhrazen čl. příspěvek a tudíž není členkou žádné ZO, budete mít později potíže), prokázat se laboratorními testy o negativním vyšetření kočky/kocoura na FIP, FIV a FeLV, platným očkováním a rodokmeny kočky/kocoura.

Doporučuje se ke kocourovi kočku odvézt 2. den mrouskání a ponechat ji u něj aspoň 2 dny.

Během jedné říje smí být kočka nakrývána pouze jedním kocourem.

Minimální časový odstup mezi krytím dvěma různými kocoury jsou 3 týdny. Dvojí nakrytí, tj. současné nakrytí dvěma různými kocoury, je nepřípustné.

Chovný kocour smí být během období 14 dnů použít k nakrytí nejvýše dvou různých koček s výjimkou jednoho náhradního krytí, které lze poskytnout navíc.

Byla-li kočka či kocour použiti k páření poprvé, zasílá se na Plemennou knihu spolu s krycím listem také věrohodná kopie PP a veterinární osvědčení.

Žádost o průkazy původu s výše jmenovanými dokumenty musí být na Plemennou knihu zaslána nejpozději do 8 týdnů věku koťat. Ve vyjímečných případech lze tuto dobu prodloužit ( určení EMS kodu apod., nutné předem domluvit s PK)

Majitel krycího kocoura má povinnost vést Knihu krytí. To je dokument o průběhu krytí, zapíšete jméno kočky (kočka jezdí za kocourem), data začátku a konce krytí, časy jednotlivých krytí, které zachytíte a po narození koťat i jejich údaje.