DOTAZY K VYSTAVOVÁNÍ KOČEK
 

Certifikáty a tituly
 

Známky
V (Ex) – výborná – minimální počet bodů: 88
VD - velmi dobrá – minimální počet bodů: 76
D – dobrá – minimální počet bodů: 61
Certifikáty pro chovné kočky
třída 9 – CAC
třída 7 – CACIB
třída 5 – CAGCIB
třída 3 – CACS
Certifikáty pro kastráty
třída 10 - CAP
třída 8 - CAPIB
třída 6 - CAGPIB
třída 4 - CAPS

Sbírání posudků - Posudky a diplomy z absolvovaných výstav si shromažďujte. Budete je potřebovat pro uznání titulu.

Jakmile dosáhnete konkrétního počtu získaných certifikátů, zažádáte o titul, který kočce náleží. Jedná se o :

Šampion/Premior
Kočka musí obdržet 3x certifikát CAC/CAP od 3 různých posuzovatelů na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách FIFé. Titul CAC je zadáván v otevřené třídě. Titul CAP je zadáván ve třídě kastrátů.

Mezinárodní šampion/Mezinárodní premior
Kočka musí obdržet 3x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 různých mezinárodních výstavách FIFé ve 2 různých zemích. Po obdržení dvou certifikátů CACIB/CAPIB v téže zemi musí třetí získat v zahraničí. Certifikát CACIB je zadáván ve třídě šampionů, CAPIB ve třídě premiorů.

Mezinárodní grandšampion/Mezinárodní grandpremior
Kočka musí získat 6x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na mezinárodních výstavách FIFé. Po získání čtyř certifikátů CAGCIB/CAGPIB v téže zemi musí obdržet zbývající dva v zahraničí. Certifikat CAGCIB je zadáván ve třídě mezinárodních šampionů, CAGPIB ve třídě mezinárodních premiorů.

Evropský šampion/Evropský premior
Kočka musí obdržet 9x certifikát CACS/CAPS od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na mezinárodních výstavách FIFé. Po získání 7 certifikátů CACS/CAPS v téže zemi musí obdržet zbývající dva v zahraničí. Certifikát CACS je zadáván ve třídě mezinárodních grandšampionů, CAPS ve třídě mezinárodních grandpremiorů.

Junior Winner/Vítěz mladých (JW)
Kotě musí získat nejméně 5x titul BIS ve třídách 12 nebo 11 na mezinárodních výstavách FIFé.

Distinguished Show Merit/Vynikající výstavní zásluhy (DSM)
Kočka musí jako dospělá získat nejméně 10x titul BIS na mezinárodních výstavách FIFé v časovém rozpětí nejméně 2 roky a 1 den mezi prvním a desátým titulem.

Distinguished Merit (DM)
K přiznání ocenění Distinguished Merit (DM) je třeba, aby minimálně 10 (kocour) /5 (kočka) jeho/jejím potomkům byl již přiznán titul IC nebo IP nebo ocenění DM.

Junior World Winner (JWW)/World Winner (WW)
Jednou ročně, vždy na podzim, pořádá FIFé světovou výstavu, takové "mistrovství světa". Výstava trvá dva dny, první den probíhá posuzování a druhý den Best in Show. Na této výstavě lze získat nejprestižnější ocenění - Junior World Winner (JWW) a World Winner (WW).

Kotě, které na světové výstavě získá ocenění BIS ve třídě 11 nebo 12, získává ocenění JWW s rokem výstavy (např. JWW 04).

Kočka, která na světové výstavě získá ocenění BIS, získává ocenění WW s rokem výstavy (např. WW 04).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uznání titulu - Správně vyplněnou žádost o titul zašlete společně s kopiemi posudků a diplomů z výstav, které se k danému titulu vztahují, jednateli své ZO nebo přímo na Plemennou knihu, máte-li tuto žádost potvrzenou předem razítkem :

Plemenná kniha koček
ČSCH - SCHK
Maškova 3
182 53 Praha 8

POZOR !!! Požádat o titul máte povinnost do měsíce od posledního získaného certifikátu. Je nepřípustné posílat např. dvě žádosti o dva různé tituly u jedné kočky zaráz !

POZOR !!! Jestliže kočka získá potřebný počet certifikátů v dané třídě, nesmí být již v této třídě vystavena, ale musí postoupit do třídy vyšší. Znamená to např., že vaše kočka, která získala v sobotu svůj třetí CAC, musí být na nedělní výstavu přeřazena do vyšší třídy.

Spolu s kopiemi posudků zašlete i kopii rodokmenu kočky a průvodní dopis s kontaktními údaji.