DOTAZY K VYSTAVOVÁNÍ KOČEK
 

Na výstavě

Veterinární přejímka - První věc, která vás po příchodu do výstavní haly čeká, je veterinární přejímka. Připravíte si Pet passport nebo očkovací průkaz ke kontrole a počkáte až veterinář vyčistí stůl po kočce před vámi. Vytáhnete kočku z přepravky a veterinář zkontroluje čistotu očí, uší, stav chrupu, přítomnost parazitů v srsti a čistotu v okolí konečníku. Na výstavu nesmí: kojící kočky, březí kočky, kočky s odstraněnými drápky a hluché kočky (bílé kočky musí mít veterinární osvědčení, že nejsou hluché). Po přejímce někdy dostanete potvrzující kupón, který předložíte při kontrole potvrzení vaší účasti na výstavě. Kočička musí mít ostříhané drápky !

Kontrola potvrzení a číslo klece - Po veterinární přejímce pokračujete ke kontrole potvrzení vaší účasti na výstavě. U stolku nahlásíte své jméno, a prokážete se potvrzením o přijetí kočky na výstavu. Obdržíte katalog výstavy, obálku s volnou vstupenkou do haly, a číslem vaší klece. Ve výstavní hale najdete svou klec, obvykle jsou klece řazeny dle příjmení vystavovatelů, někdy podle plemen. Pokud vystavujete více koček, bývají klece u sebe. Někdy jsou na stěnách výstavní haly k dispozici plánky rozmístění klecí. Pokud u klecí nejsou k dispozici židle, organizátoři na to upozorní na potvrzence účasti.

Příprava klece - První věc, kterou je nutno udělat je důkladná desinfekce klece, pokud je klec špinavá, vyčistěte ji vevnitř ze všech stran desinfekcí několikrát, zvláště pak její dřevěné části. Po desinfikování klece vložte podložku, upevněte záclonky, vložte záchůdek a pelíšek. Poté vyjměte kočičku z přepravky a dejte do klece.

Příprava na posouzení - Po umístění kočičky do klece zkontrolujte údaje o své kočce v katalogu, dbejte zejména na označení kočka/kocour a na výstavní třídu a barvu. Pokud zjistíte nesrovnalosti, okamžitě je jděte nahlásit na výstavní výbor. Dále obejděte výstavní halu a zjistěte si umístění toalet, umístění výstavního výboru, umístění posuzovatelských stolů a zjistěte, který posuzovatel bude hodnotit vaši kočku. Obvykle bývají tyto údaje v blízkosti posuzovatelských stolů. Seznam koček daného posuzovatele tvoří EMS kódy, případně číslo barevné skupiny u plemen posuzovaných tímto způsobem, a počet zvířet v dané barevné varietě (či skupině). Obvykle si posuzovatel volá kočky chronologicky dle tohoto seznamu, takže můžete odhadnout, za jak dlouho přijdete na řadu. Pokud postupuje posuzovatel jinak, informujte se u jeho stewarda. Před posouzením můžete svou kočičku naposledy upravit (česání, otření očí…).

Posouzení, BIV, nominace do BIS - V průběhu posuzování steward vyvolává čísla koček, proto sledujte pozorně situaci u svého posuzovatele. Když vás zavolají vyjměte kočičku z klece a jděte k posuzovatelskému stolu. Pokud je přiliš brzy, můžete kočičku na chvíli odložit do klece u posuzovatelského stolu, informujte se však u stewarda zde je vydesinfikována. Při posouzení předvedete kočičku posuzovateli, pak ji položíte na stůl kde ji posuzovatel zhodnotí. Pokud je kočička neklidná, může pomoci steward. Pozorně poslouchejte hodnocení posuzovatele, pokud hovoří jinou řečí požádejte stewarda o překlad. Po posouzení vypíše posuzovatel posudek, sledujte co píše na konci - zde je to hlavní - známky (V1, V2…) a certifikát (CAC, CACIB…). Po dokončení posudku vás posuzovatel informuje, zda máte zůstat (například na volbu BIV) případně zda vás bude znova volat ( například na nominaci do BIS). Pokud soutěží ve vaší barevné varietě aspoň 3 nekastrovaná zvířata, volí mezi nimi posuzovatel Best in variety (BIV), obvykle ihned po posouzení dané barevné variety. Majitelé se s kočkami seřadí kolem posuzovatelova stolu, ten je znova ohodnotí a určí vítěze. Nominace do Best in show (BIS) probíhá stejným způsobem, sledujte kdy a zda vás bude steward volat na výběr do nominace. Podrobnosti o posuzování najdete zde
Best in show (BIS) - Pokud je vaše kočka nominována do BIS, sledujte opět začátek soutěže. Jakmile vás steward zavolá, přineste upravenou kočku na pódium, steward vám určí klec, do které ji umístíte (dle čísla kočky). V BIS předvádí kočky pouze stewardi, sledujte soutěž z první řady a ihned po soutěži si kočičku a případné ceny můžete převzít. O podrobném průběhu soutěže BIS se více dovíte zde
Posudek - Po skončení posuzování a před začátkem BIS si vyzvedněte posudek vaší kočky. Organizátoři vás informují, zda se posudky budou roznášet na klece, nebo zda je nutné vyzvednout si jej na výstavním výboru. Spolu s posudkem obdržíte i diplom a kokardu či medaili. Posudek si dobře uschovejte pro pozdější uznání titulu.

Konec výstavy - V propozicích bývá označen konec výstavy, nebo jej vyhlásí organizátoři. Do té doby musí být kočka v kleci, je dovoleno opustit výstavu pouze se souhlasem výstavního výboru. Jinak by vám mohli organizátoři odebrat získané certifikáty či ostatní ocenění.